Logopedia

Pojecie opóźniony rozwój mowy jest pojęciem szerokim, a co za tym idzie mało precyzyjnym, niejednoznacznym.

Wiemy, że proces nabywania umiejętności językowych trwa kilka lat i składa się z kilku etapów. Najdłuższy z nich tzw. „okres swoistej mowy dziecięcej”  przypada na okres między 3 a 6 rokiem, a więc na wiek przedszkolny. Dziecko sukcesywnie opanowuje prawidłową artykulację, operuje coraz większą ilością pojęć, redaguje zdania złożone o  coraz bardziej skomplikowanej strukturze, buduje coraz dłuższe wypowiedzi, w których z czasem popełnia mniej błędów gramatycznych i stylistycznych.

Rozwój mowy nie odbywa się u wszystkich dzieci w jednakowym tempie. Spróbujmy więc poszukać odpowiedzi na kilka nasuwających się pytań:

  • Kiedy  można czy też raczej należy stwierdzić, że dziecko ma opóźniony rozwój mowy ?
  • Jakie są przyczyny opóźnienia rozwoju mowy ?
  • Jakie wskaźniki świadczą o opóźnieniu rozwoju mowy ?


Rodzice składając w poradni wniosek z prośbą o zbadanie dziecka w uzasadnieniu nie podają jako powodu zgłoszenia się  opóźnienia rozwoju mowy - rzecz jasna nie muszą tego, co obserwują tak nazywać, ale dość często piszą:

  • „Proszę o wykonanie badania w związku ze słabym rozwojem mowy”
  • „Proszę o wykonanie badania w związku z małą ilością słów wypowiadanych przez dziecko”
  • „Proszę o wykonanie badania w związku ze słabą mową”.

Rodzice/ rodzic czy opiekunowie prawni składający w Specjalistycznej Poradni Wad Mowy i Słuchu wniosek z prośbą o badanie dziecka są zobowiązani do podania w nim  powodu zgłoszenia. Najczęściej więc uzupełniają zdanie „Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie badań: logopedycznego, pedagogicznego, psychologicznego mego dziecka w związku z …” stwierdzeniem: „wadą wymowy”/ „trudnościami w mówieniu”/ ”wadą słuchu”/ „słabym rozwojem mowy”. Zasadne jest wobec tego, iż pierwsze badanie odbywające się w poradni jest badaniem logopedycznym.

Procedura badawcza rozpoczyna się od spotkania z logopedą, którego zadaniem jest wykonanie czynności służących postawieniu diagnozy.

Pojęcie „diagnoza” pochodzi z języka łacińskiego (łac. diagnosis) i oznacza rozpoznanie. Każdy z nas słowo „diagnoza” kojarzy przede wszystkim z dziedziną medycyny, oceną stanu zdrowia i rozpoznaniem choroby.

Cóż znaczy pojęcie „diagnoza” w odniesieniu do działań logopedycznych ?

W różnych źródłach znajdujemy rozmaite wyjaśnienia tego terminu.