Formy realizowane na terenie PSWMiS w Pile

 

Temat zajęć: Jak rozwijać potencjał małego dziecka?

Cele zajęć: zapoznanie rodziców małych dzieci z potrzebami rozwojowymi małego dziecka,

podniesienie kompetencji wychowawczych rodziców.

Odbiorca: rodzice, nauczyciele, (0-3), przedszkole, szkoła podstawowa (klasy I-III)

Prowadzący: Elżbieta Sulich-Bekta

 

Temat zajęć: Znaczenie prawidłowego funkcjonowania wzroku i słuchu w nauce czytania i pisania w aspekcie integracji sensorycznej.

Cele zajęć: zapoznanie rodziców i nauczycieli ze znaczeniem prawidłowo funkcjonujących

zmysłów wzroku i słuchu w nauce czytania i pisania,

poznanie symptomów mogących wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu wzroku i słuchu.

Odbiorca: rodzice, nauczyciele, (0-3), przedszkole, szkoła podstawowa (klasy I-III)

Prowadzący: Elżbieta Sulich-Bekta