PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2023/2024

Zajęcia realizowane są od października do maja po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku.

 

 

Tytuł formy:” Wyprawy do Krainy Uczuć”

Odbiorca formy: dzieci przedszkolne w wieku 5-7 lat.

Imię i nazwisko realizatora: Czesława Mierzyńska

Czas realizacji: listopad-maj

Tematyka formy: Grupowe zajęcia psychoedukacyjne mające na celu wzbogacanie wiedzy dzieci dotyczącej rozpoznawania i rozumienia uczuć u siebie i u innych. Jednocześnie będą mogły one poznać sposoby radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, które pojawia się w momencie przeżywania „ trudnych uczuć”.

Warunki realizacji: sala gimnastyczna na terenie przedszkola, 2 spotkania ok. 45 minut.

 

Tytuł formy: „Wyprawy  do Krainy Wyobraźni”

Odbiorca formy: grupa przedszkolna 6-7 latków

Imię i nazwisko realizatora: Czesława Mierzyńska

Czas realizacji:  listopad - maj

Tematyka formy: grupowe zajęcia psychoedukacyjne wykorzystujące formę zabawy dramowej, mające na celu rozwijanie wyobraźni, twórczego myślenia, skupiania uwagi, pamięci, wiedzy o świecie  i  orientacji przestrzennej. Jednocześnie w ich trakcie dzieci nabywają doświadczeń w wypowiadaniu się i słuchaniu innych, uczą się wspólnego podejmowania decyzji i wzbogacają swój repertuar zabaw, które nie mają charakteru agresywno-rywalizującego.

 

 

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA UCZNIÓW 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2023/2024

 

Tytuł formy: Stres oraz zaburzenia depresyjne wśród młodzieży.

Adresat: wszyscy uczniowie od klasy VII

Termin: od października  do maja 

Prowadzący: Armuszewska Dominika, Stachowiak Natalia – psycholodzy ZPPP w Pile

Cele warsztatu: podstawy o stresie, sposoby radzenia sobie ze stresem, podstawoweinformacjeo przyczynach depresji, wzmocnienie poczucia własnej wartości, rozpoznawanie objawów depresji, wsparcie osoby z depresją.

Warunki realizacji: grupa 12 osób /klasa.

Potrzebne pomoce: sprzęt projekcyjny, kartki i długopisy, tablice, pozostały sprzęt szkolny.

Metody: burza mózgów, pogadanka połączona, rundka.

  

Tytuł formy: Relacje i komunikacja w grupie

Adresat: klasy IV-V

Imię i nazwisko realizatora: Marcelina Słota - pedagog, Kamila Pytlarz-Kaczmarek

Czas realizacji: 45 minut

Tematyka formy: Celem zajęć jest m.in. poszerzenie świadomości na temat komunikacji i relacji

Warunki realizacji: grupa 12 osób /klasa, wykład, burza mózgów, dyskusja. 

 

Tytuł formy: Moje uczucia.

Odbiorca formy: uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Imię i nazwisko realizatora:  Elżbieta Guderska –pedagog i Anna Kusz - pedagog

Czas realizacji: 90 min

Tematyka formy: Celem zajęć jest zdobywanie umiejętności nazywania i dostrzegania własnych uczuć. Poznawanie swoich uczuć w różnych sytuacjach.

Warunki realizacji: klasa szkolna

 

Tytuł formy:„Warto rozmawiać” – sztuka skutecznej komunikacji w grupie.

Adresaci: Wszyscy uczniowie od IV klasy.

Prowadzący: Kamila Radka – pedagog ZPPP w Pile, Emilia Ciemięga – pedagog ZPPP w Pile.

Cel zajęć: Ćwiczenie umiejętności komunikowania się w grupie i nabywanie tej zdolności. Rozwijanie podstawowych umiejętności interpersonalnych.

 

Tytuł formy:„ „Uśmiechnij się” – sztuka pozytywnego myślenia i jego roli w życiu.

Adresaci: Wszyscy uczniowie od IV klasy.

Prowadzący: Kamila Radka – pedagog ZPPP w Pile, Emilia Ciemięga – pedagog ZPPP w Pile.

Cel zajęć:Wzmacnianie poczucia własnej wartości u uczniów. Kształtowanie umiejętności rozróżniania myślenia pozytywnego i negatywnego.

  

Tytuł formy:Trening nabywania pewności siebie.T
Adresaci: Uczniowie od klasy VII.
Prowadzący: Kamila Radka, Aleksandra Sell.
Cel zajęć: Nabycie wiedzy na temat samooceny i poczucia własnej wartości. Edukacja na temat budowania samooceny na zdrowym poziomie z samoakceptacją.


Tytuł formy:„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego” – warsztat o budowaniu relacji.
Adresaci: Uczniowie klas IV-VI.
Prowadzący: Kamila Radka, Aleksandra Sell.
Cel zajęć: Zajęcia mają na celu uświadomienie jak ważne w życiu są relacje w grupie. Pomogą uczniom w tworzeniu silnych więzi w klasie i późniejszym życiu.

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

2023/20234

 

Tytuł formy: Nauka przez zabawę

Odbiorca formy: Rodzice dzieci 5-6 letnich

Imię i nazwisko realizatora: Kamila Pytlarz – Kaczmarek; Emilia Marinow

Czas realizacji: 60 minut

Tematyka formy: Wspólnie odkryjemy różne sposoby zabaw, pląsów i ćwiczeń które są atrakcyjne dla dziecka, ale co najważniejsze wspierają rozwój funkcji percepcyjno-motorycznych oraz koncentrację uwagi. Bo działanie, poznawanie i przeżywanie jest krokiem do osiągnięcia sukcesu.

Warunki realizacji: sala lekcyjna z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Razem do szkoły

Odbiorca formy: Rodzice dzieci sześcioletnich

Imię i nazwisko realizatora: Kamila Pytlarz – Kaczmarek; Emilia Marinow

Czas realizacji: 60 minut

Tematyka formy: Razem do szkoły – czyli o gotowości dzieci do nauki w szkole, przedstawienie sfer, których prawidłowe ukształtowanie jest istotne do podjęcia nauki w szkole.

Warunki realizacji: sala lekcyjna z dostępem do wymaganego sprzętu: komputer, projektor multimedialny, głośniki.

 

Tytuł formy: Czy moje dziecko jest gotowe do szkoły?

Odbiorca formy: Rodzice dzieci przedszkolnych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Pietraszak

Czas realizacji:  1 h

Tematyka formy: Zaopatrzenie rodziców w pomocne narzędzie w celu pogłębienia wiedzy z zakresu przebiegu rozwoju wszystkich aspektów gotowości szkolnej dziecka

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami dzieci 6-letnich, które w roku szkolnym 2021/2022 rozpoczną naukę w szkole. Liczba osób – do 30. Wykład i dyskusja.

 

Tytuł formy: Zanim dziecko zacznie czytać i pisać?

Odbiorca formy: Rodzice dzieci przedszkolnych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Pietraszak

Czas realizacji:  1 h

Tematyka formy: Przekazanie rodzicom informacji w zakresie funkcji percepcyjno-motorycznych odpowiedzialnych za powodzenie w nauce czytania i pisania

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie przedszkola z rodzicami dzieci 5-letnich. Liczba osób – do 30. Wykład i dyskusja.

 

 

PROPOZYCJE DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

2022/2023

 

Tytuł formy: Jak interpretować opinie.

Adresat: nauczyciele szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Termin: od października do maja

Prowadzący: Armuszewska Dominika, Stachowiak Natalia – psycholodzy ZPPP w Pile

Cele warsztatu: interpretacja opinii wydawanych przez poradnie.

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie szkoły lub poradni (do uzgodnienia). Liczba osób – do 20. Wykład i dyskusja.

Potrzebne pomoce: sprzęt projekcyjny.

Czas realizacji: 1h

 

Tytuł formy: Praca z uczniem słabowidzącym

Odbiorca formy: nauczyciele szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych

Imię i nazwisko realizatora: Agnieszka Pietraszak

Czas realizacji:  1 – 2 h

Tematyka formy: Formy pomocy uczniowi słabowidzącemu, sposoby dostosowania metod pracy do potrzeb edukacyjnych ucznia słabowidzącego

Warunki realizacji: Spotkanie na terenie szkoły lub poradni (do uzgodnienia) z nauczycielami uczącymi ucznia słabowidzącego. Liczba osób – do 20. Wykład i dyskusja.